Tag - lưới bảo vệ cầu thang

cầu thang hẹp

Những hạn chế khi không dùng lưới an toàn cầu thang

Cầu thang bộ là nơi quan trọng của ngôi nhà. Nó nối liền các tầng tạo sự liên kết không gian của một ngôi nhà. Để phù hợp với thiết kế cũng như khuôn viên mà nhiều nhà thiết kế đã lơ đi sự an toàn của nó. Sau đây là một số những nguy hiểm khi thiết kế thiếu lưới an toàn cầu thang trong khuôn viên nhà bạn. Những nguy hiểm khi thiết kế không có lưới an [...]